4.10.2017
LIBE_AM(2017)609323
TARKISTUKSET
767 - 1090
Mietintöluonnos
Kinga Gál
(PE605.985v01-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta
Ehdotus asetukseksi
(COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 577kWORD 149k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö