4.10.2017
LIBE_AM(2017)609323
POPRAWKI
767 - 1090
Projekt sprawozdania
Kinga Gál
(PE605.985v02-00)
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399 i (UE) 2016/1624 (ETIAS)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 602kWORD 143k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności