4.10.2017
LIBE_AM(2017)609323
AMENDAMENTELE
767 - 1090
Proiect de raport
Kinga Gál
(PE605.985v02-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399 și (UE) 2016/1624
Propunere de regulament
(COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 623kWORD 151k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate