18.9.2017
LIBE_AM(2017)609653
ИЗМЕНЕНИЯ
138 - 449
Проектодоклад
Карлуш Куелю
(PE606.234v01-00)
Създаване, функциониране и използване на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки
Предложение за регламент
(COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1601kWORD 240k
Правна информация - Политика за поверителност