18.9.2017
LIBE_AM(2017)609653
MUUDATUSETTEPANEKUD
138-449
Raporti projekt
Carlos Coelho
(PE606.234v01-00)
Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 1349kWORD 187k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika