18.9.2017
LIBE_AM(2017)609653
AMANDMANI
138 - 449
Nacrt izvješća
Carlos Coelho
(PE606.234v01-00)
Uspostava, rad i upotreba Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola
Prijedlog uredbe
(COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 1487kWORD 188k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti