18.9.2017
LIBE_AM(2017)609653
PAKEITIMAI
138-449
Pranešimo projektas
Carlos Coelho
(PE606.234v01-00)
Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas patikrinimams kertant sieną
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2016) 0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1504kWORD 188k
Teisinė informacija - Privatumo politika