18.9.2017
LIBE_AM(2017)609653
AMENDAMENTELE
138 - 449
Proiect de raport
Carlos Coelho
(PE606.234v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006
Propunere de regulament
(COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1604kWORD 164k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate