18.9.2017
LIBE_AM(2017)609653
ÄNDRINGSFÖRSLAG
138 - 449
Förslag till betänkande
Carlos Coelho
(PE606.234v01-00)
Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller
Förslag till förordning
(COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1283kWORD 177k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy