Ændringsforslag - LIBE_AM(2018)625531Ændringsforslag
LIBE_AM(2018)625531

ÆNDRINGSFORSLAG
192 - 467
Udkast til betænkning
Nuno Melo
(PE622.253v02-00)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration)
Forslag til forordning
(COM(2018)480 - C8-0003/2018 - 2017/0352(COD))

24.7.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: