5.10.2018
LIBE_AM(2018)628588
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 212
Návrh správy
Josep-Maria Terricabras
(PE626.941v01-00)
o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017
(2018/2103(INI))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 481kWORD 132k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia