Módosítások - LIBE_AM(2018)632026Módosítások
LIBE_AM(2018)632026

MÓDOSÍTÁS:
1569 - 1600
Jelentéstervezet
Roberta Metsola
(PE630.451v01-00)
Az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat
Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2018)0631 - C8-0000/2018 - 2018/0330(COD))

18.12.2018

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: