Amendementen - LIBE_AM(2018)632026Amendementen
LIBE_AM(2018)632026

AMENDEMENTEN
1569 - 1600
Ontwerpverslag
Roberta Metsola
(PE630.451v01-00)
Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0631 - C8-0000/2018 - 2018/0330(COD))

18.12.2018

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: