Predlogi sprememb - LIBE_AM(2018)632026Predlogi sprememb
LIBE_AM(2018)632026

PREDLOGI SPREMEMB
1569-1600
Osnutek poročila
Roberta Metsola
(PE630.451v01-00)
Predlog uredbe o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta
Predlog uredbe
(COM(2018)0631 - C8-0000/2018 - 2018/0330(COD))

18.12.2018

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: