11.12.2019
LIBE_AM(2019)644908
ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 2
Udkast til udtalelse
Roberta Metsola
(PE643.078v01-00)
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
(2019/2063(DEC))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 146kWORD 40k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik