11.12.2019
LIBE_AM(2019)644909
PAKEITIMAI
1-3
Nuomonės projektas
Roberta Metsola
(PE643.083v01-00)
2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)
(2019/2069(DEC))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 150kWORD 51k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika