11.12.2019
LIBE_AM(2019)644910
ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 11
Udkast til udtalelse
Roberta Metsola
(PE643.084v01-00)
Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
(2019/2097(DEC))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 168kWORD 54k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik