11.12.2019
LIBE_AM(2019)644911
ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 11
Проект на становище
Роберта Мецола
(PE643.085v01-00)
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
(2019/2074(DEC))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 185kWORD 54k
Правна информация - Политика за поверителност