11.12.2019
LIBE_AM(2019)644911
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 11
Návrh stanoviska
Roberta Metsola
(PE643.085v01-00)
Absolutórium za rok 2018: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
(2019/2074(DEC))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 187kWORD 44k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia