11.12.2019
LIBE_AM(2019)644911
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 11
Förslag till yttrande
Roberta Metsola
(PE643.085v01-00)
Ansvarsfrihet 2018: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
(2019/2074(DEC))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 164kWORD 44k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy