11.12.2019
LIBE_AM(2019)644912
ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 17
Udkast til udtalelse
Roberta Metsola
(PE643.086v01-00)
Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
(2019/2088(DEC))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 174kWORD 56k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik