11.12.2019
LIBE_AM(2019)644914
ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 25
Udkast til udtalelse
Roberta Metsola
(PE643.088v01-00)
Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
(2019/2083(DEC))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 197kWORD 49k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik