24.6.2020
LIBE_AM(2020)653762
ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 267
Udkast til betænkning
Kris Peeters
(PE650.509v01-00)
Retsakten om digitale tjenestere og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder
(2020/2022(INI))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 432kWORD 136k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik