10.7.2020
LIBE_AM(2020)655606
ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 240
Проект на доклад
Тинеке Стрик
(PE653.716v01-00)
Прилагане на Директивата относно връщането
(2019/2208(INI))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 488kWORD 121k
Правна информация - Политика за поверителност