10.7.2020
LIBE_AM(2020)655606
AMENDAMENTELE
1 - 240
Proiect de raport
Tineke Strik
(PE653.716v01-00)
Punerea în aplicare a Directivei privind returnarea
(2019/2208(INI))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 425kWORD 124k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate