23.7.2020
LIBE_AM(2020)655630
ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 337
Проект на доклад
Михал Шимечка
(PE653.810v01-00)
Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
(2020/2072(INL))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 701kWORD 204k
Правна информация - Политика за поверителност