23.7.2020
LIBE_AM(2020)655630
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 337
Návrh správy
Michal Šimečka
(PE653.810v01-00)
Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva
(2020/2072(INL))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 584kWORD 134k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia