Ændringsforslag - LIBE_AM(2021)702945Ændringsforslag
LIBE_AM(2021)702945

ÆNDRINGSFORSLAG
2001 - 2400
Udkast til betænkning
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)
om asylforvaltning og migrationsstyring og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF og forslaget til forordning (EU) XXX/XXX [Asyl- og Migrationsfonden]
Forslag til forordning
(COM(2020)0610 - C9-0309/2020 - 2020/0279(COD))

9.12.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: