Ändringsförslag - LIBE_AM(2021)702945Ändringsförslag
LIBE_AM(2021)702945

ÄNDRINGSFÖRSLAG
2001 - 2400
Förslag till betänkande
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)
Asyl- och migrationshantering och ändring av rådets direktiv 2003/109/EG och förslaget till förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- och migrationsfonden]
Förslag till förordning
(COM(2020)0610 - C9-0309/2020 - 2020/0279(COD))

9.12.2021

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: