PDF 708kWORD 76k

 

<Commission>Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci</Commission>

LIBE/7/03713

<TitreType>SLYŠENÍ</TitreType>

 

Boj proti pohlavnímu zneužívání,

pohlavnímu vykořisťování dětí

a dětské pornografii

 

Úterý 28. září 2010 od 15:00 do 18:30

Středa 29. září 2010 od 9:00 do 12:30

Brusel

Místnost: PHS 1 A 002

 


 

ÚVOD

 

 

Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti pořádá veřejné slyšení na téma boj proti pohlavnímu zneužívání, pohlavnímu vykořisťování a dětské pornografii.

Toto slyšení je pořádáno v souvislosti s novým legislativním návrhem (který v současnosti projednává Evropský parlament) směrnice Evropského parlamentu  a Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (KOM(2010)0094).

Cílem tohoto slyšení je poskytnout dalším orgánům, subjektům a agenturám EU, mezinárodním organizacím, nevládním organizacím a odborníkům možnost vyjádřit se veřejně k uvedenému legislativnímu návrhu a seznámit poslance Parlamentu se svým názorem. 

Na konkrétnější rovině je cílem tohoto slyšení udělat si lepší obraz o tématech, jako jsou definice trestního práva, tresty, soudní pravomoci, blokování internetových stránek, věk pohlavní dospělosti a další otázky spojené s touto problematikou.


Pořad jednání

28. září 2010

 

15:00              – 15:20              Zahájení a úvod

 

15:00 – 15:10              Zahájení a úvodní slovo zpravodajky Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Roberty ANGELILIOVÉ

15:10 – 15:15              Petra KAMMEREVERTOVÁ, navrhovatelka stanoviska za Výbor pro kulturu a vzdělávání

15:15 – 15:20              Marina YANNAKOUDAKISOVÁ, navrhovatelka stanoviska za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

 

15:20 – 16:30              ČÁST I.: ORGÁNY A SUBJEKTY EU

 

15:20 – 15:30              Maria ÅSENIOVÁ, vedoucí kabinetu komisařky Cecílie Malmströmové, Evropská komise

15:30 – 15:40              Rada Evropské unie

15:40 – 15:50              Madi SHARMOVÁ, Evropský hospodářský a sociální výbor

15:50 – 16:00              Morten KJAERUM, ředitel Evropské agentury  pro základní práva

16:00 – 16:10              Giovanni BUTTARELLI, evropský inspektor ochrany údajů

16:10 – 16:30              Doba vyhrazená pro otázky za účasti poslanců EP

 


16:30 – 17:20              ČÁST II.: STANOVISKO A ZKUŠENOSTI TRESTNĚPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

 

16:30 – 16:40              Ola LAURELL, člen Eurojustu zastupující Švédsko, kontaktní osoba Eurojustu pro otázky ochrany dětí

16:40 – 16:50              Troels OERTING, zástupce ředitele Europolu

16:50 – 17:20              Doba vyhrazená pro otázky za účasti poslanců EP

 

17:20 – 18:20              ČÁST III.:  MEZINÁRODNÍ HLEDISKO

 

17:20 – 17:30              Najat M’jid MAALAOVÁ, zvláštní zpravodajka Organizace spojených národů pro otázky obchodování s dětmi, dětské prostituce a pornografie (bude potvrzeno)

17:30 – 17:40              Regina JENSDOTTIROVÁ, Rada Evropy, vedoucí oddělení pro politiku v oblasti dětských práv

17:40 – 17:50               Gordon ALEXANDER, ředitel, výzkumné centrum UNICEF INNOCENTI (bude potvrzeno)

17:50 – 18:00               Mary BANOTTIOVÁ, Mezinárodní centrum pro pohřešované a zneužívané děti

18:00 – 18:20              Doba vyhrazená pro otázky za účasti poslanců EP

 

18:20 – 18:30              Závěrečné slovo zpravodajky

 


29. září 2010: Pokračování slyšení

 

9:00 – 9:10              Úvodní slovo zpravodajky Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Roberty ANGELILIOVÉ

 

9:10 – 10:40              ČÁST I.: VNITROSTÁTNÍ HLEDISKO A OSVĚDČENÉ POSTUPY

 

9:10 – 9:20              Björn-Erik LUDVIGSEN, Interpol

9:20 – 9:30              Domenico VULPIANI, italské ministerstvo vnitra, koordinátor Oddělení veřejné bezpečnosti pro informatiku a ochranu kritické infrastruktury

9:30 – 9:40              Sigrid VALENTIN, německý Spolkový kriminální úřad (BKA) (bude potvrzeno)

9:40 – 9:50              Gabrielle SHAWOVÁ, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů, Child Exploitation and Online Protection Centre (Středisko pro ochranu dětí před jejich zneužíváním po internetu) (CEOP)

9:50 – 10:00              Julia von WEILER, hnutí Innocence in Danger (Nevinnost v ohrožení)

10:00 – 10:10              Björn SELLSTRÖM, švédský policejní důstojník

10:10 – 10:40              Doba vyhrazená pro otázky za účasti poslanců EP

 


10:40 – 12:20              ČÁST II.: OBČANSKÁ SPOLEČNOST

 

10:40 – 10:50              Diana SUTTONOVÁ, vedoucí oddělení pro styk s veřejností a propagace, National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Národní společnost pro předcházení násilí páchanému na dětech), (NSPCC, Velká Británie)

10:50 – 11:00              Peter ROBBINS, nositel Řádu Britského impéria a držitel policejní medaile Královny, výkonný ředitel nadace Internet Watch Foundation (Nadace pro dohled nad internetem)

11:00 – 11:10              Joe Mc NAMEE, koordinátor advokacie, European Digital Rights (Evropská digitální práva)

11:10 – 11:20              John CARR, evropská nevládní organizace Aliance pro bezpečnost dětí na internetu (ENASCO)

11.20 - 11.30              Valerio NERI, výkonný vedoucí pracovník organizace Save the Children (Zachraňte děti), Itálie

11.30 - 11.40              Sir Francis G. JACOBS, předseda organizace Missing Children Europe (Pohřešované děti v Evropě) 

11.40 - 11.50              Marco SCARPATI, výkonný vedoucí pracovník organizace ECPAT (Konec dětské prostituci, pornografii a obchodování s dětmi), Itálie

 

11.50 - 12.20                            Doba vyhrazená pro otázky za účasti poslanců EP

 

12.20 - 12.30                            Závěrečné poznámky


PŘÍLOHA I

 

 

PRAKTICKÉ POKYNY PRO ORGANIZACI DISKUSE

 

 

              Aby se do diskuse mohl zapojit co největší počet poslanců, bude délka jednotlivých dis­kusních příspěvků či otázek omezena na dvě minuty.

              Poslance, kteří se budou hlásit o slovo, žádáme, aby informovali předsedajícího a na samostatném listu papíru uvedli své jméno a parlament, který zastupují. Slovo bude jednotlivým řečníkům udělováno v pořadí, v jakém budou obdrženy jejich žádosti, přičemž vždy vystoupí dva poslanci vnitrostátních parlamentů a poté jeden poslanec Evropského parlamentu.

              Řečníci, kteří by chtěli svůj příspěvek doplnit, tak mohou učinit písemně a předem zaslat sekretariátu (e-mailová adresa: ip-libe@europarl.europa.eu) příslušné dokumenty (pokud možno v angličtině nebo ve francouzštině). Dokumenty budou rozdány v průběhu schůze.

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA

SCHŮZI

 

Schůze je přístupná veřejnosti. Z bezpečnostních důvodů však musí účastníci, kteří nejsou držiteli průkazu povolujícího vstup do Evropského parlamentu, tento průkaz získat předem. Zájemci o toto povolení ke vstupu žádáme, aby se obrátili na sekretariát výboru LIBE (ip-libe@europarl.europa.eu) do 20.září 2010 v poledne. Je třeba poskytnout celé jméno, adresu a datum narození. Bez těchto údajů bezpečnostní služba průkazy nevystaví.

 

 

 

Sekretariát semináře

Telefon

Adresa

E-mail

Anze ERBEZNIK

administrátorka

+32 2 28 32811

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J020

B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

Michela LUCCHINI

asistentka

+32 2 28 34090

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J049

B-1047 Brussels

Anny BHAN

asistentka

+32 2 28 43705

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J008

B-1047 Brussels

 

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí