PDF 622kWORD 63k

<Commission>{LIBE}Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender</Commission>

LIBE/7/03713

<TitreType>HØRING</TitreType>

 

Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn,

seksuel udnyttelse af børn

og børnepornografi

 

Tirsdag den 28. september 2010 kl. 15.00-18.30

Onsdag den 29. september 2010 kl. 9.00-12.30

Bruxelles

Mødelokale: PHS 1 A 002

 


 

INDLEDNING

 

 

Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender afholder en offentlig høring om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi.

Høringen afholdes i forbindelse med det nye forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (KOM(2010)0094) (som for øjeblikket er til behandling i Europa-Parlamentet).

Formålet med høringen er at give andre EU-institutioner, -organer og -agenturer, internationale organisationer, ngo'er og eksperter mulighed for at udtale sig offentligt om forslaget og give udtryk for deres synspunkter over for medlemmerne af Parlamentet.

Endvidere er det formålet at få et bedre overblik over bl.a. strafferetlige definitioner, strafudmåling, jurisdiktion, blokering af websteder og seksuel lavalder.


Dagsordenz

Den 28. september 2010

 

15.00              - 15.20              Åbning og indledning

 

15.00 - 15.10              Åbning og indledning ved Roberta ANGELILLI, ordfører, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

15.10 - 15.15              Petra KAMMEREVERT, ordfører for udtalelsen fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (CULT)

15.15 - 15.20              Marina YANNAKOUDAKIS, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM)

 

15.20 - 16.30              DEL I: EU-INSTITUTIONER OG ‑ORGANER

 

15.20 - 15.30              Maria ÅSENIUS, kabinetschef for kommissær Cecilia Malmström, Europa-Kommissionen

15.30 - 15.40              Rådet for Den Europæiske Union

15.40 - 15.50              Madi SHARMA, Det Økonomiske og Sociale Udvalg

15.50 - 16.00              Morten KJÆRUM, direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

16.00 - 16.10              Giovanni BUTTARELLI, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

16.10 - 16.30              Spørgerunde

 


16.30 - 17.20              DEL II: STRAFFERETLIGE ORGANERS SYNSPUNKTER OG ERFARINGER

 

16.30 - 16.40              Ola LAURELL, Eurojust, Sveriges nationale medlem, Eurojusts kontaktpunkt vedrørende beskyttelse af børn

16.40 - 16.50              Troels ØRTING, underdirektør i Europol

16.50 - 17.20                            Spørgerunde

 

17.20 - 18.20              DEL III: INTERNATIONALT PERSPEKTIV

 

17.20-17.30              Najat M’jid MAALLA, FN's særlige rapportør for salg af børn, børneprostitution og børnepornografi (sb)

17.30 -17.40              Regina JENSDOTTIR, Europarådet, leder af afdelingen for politikker vedrørende børns rettigheder

17.40 - 17.50               Gordon ALEXANDER, direktør, UNICEF's Innocenti-forskningscenter (sb)

17.50 - 18.00               Mary BANOTTI, International Centre for Missing & Exploited Children

18.00 - 18.20                            Spørgerunde

 

18.20 - 18.30                            Afsluttende bemærkninger ved ordføreren

 


Den 29. september 2010: Fortsættelse af høringen

 

9.00 - 9.10              Indledende bemærkninger ved Roberta ANGELILLI, ordfører, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

 

9.10 – 10.40              DEL I: NATIONALT PERSPEKTIV OG BEDSTE PRAKSIS

 

9.10 - 9.20              Bjørn-Erik LUDVIGSEN, Interpol

9.20 - 9.30              Domenico VULPIANI, indenrigsministeriet, Italien, pressekoordinator i afdelingen for offentlig sikkerhed på områderne it-sikkerhed og beskyttelse af kritisk infrastruktur

9.30 - 9.40              Sigrid VALENTIN, det tyske forbundskriminalpoliti (BKA) (sb)

9.40 - 9.50              Gabrielle SHAW, leder af afdelingen for internationale forbindelser i Child Exploitation and Online Centre (CEOP), Det Forenede Kongerige

9.50 - 10.00              Julia von WEILER, Innocence in danger

10.00 - 10.10              Björn SELLSTRÖM, politiembedsmand fra Sverige

10.10 - 10.40              Spørgerunde

 


10.40 - 12.20              DEL II: CIVILSAMFUNDET

 

10.40 - 10.50              Diana SUTTON, leder af afdelingen for offentlige anliggender og kampagner, National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC, UK)

10.50 - 11.00              Peter ROBBINS, leder af Internet Watch Foundation (IWF), OBE (Order of the British Empire), QPM (Queens Police Medal)

11.00 - 11.10              Joe McNAMEE, advocacykoordinator, European Digital Rights

11.10 - 11.20              John CARR, European NGO Alliance for Child Safety Online (ENACSO)

11.20 - 11.30              Valerio NERI, leder af Red Barnet, Italien

11.30 - 11.40              Francis G. JACOBS, formand for Missing Children Europe 

11.40 - 11.50              Marco SCARPATI, leder af ECPAT (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking), Italien

 

11.50 - 12.20                            Spørgerunde

 

12.20 - 12.30                            Afsluttende bemærkninger


BILAG I

 

 

PRAKTISKE RETNINGSLINJER FOR DRØFTELSERNE

 

 

              For at gøre det muligt for flest mulige parlamentarikere at få ordet begrænses taletiden til to minutter pr. indlæg eller spørgsmål.

              De medlemmer, som anmoder om at få ordet, bedes oplyse formanden herom og anføre deres navn og parlament på et særligt ark. Medlemmerne får ordet i den rækkefølge, hvori de anmoder om det, og ordet gives skiftevis til to medlemmer af nationale parlamenter efterfulgt af et medlem af Europa-Parlamentet og så fremdeles.

              Talere, der ønsker at supplere deres indlæg, kan gøre dette skriftligt ved på forhånd at fremsende et dokument (helst på engelsk eller fransk) til sekretariatet (e-mail:

ip-libe@europarl.europa.eu). Disse dokumenter vil blive omdelt under mødet.

Mødedokumenterne vil løbende blive tilføjet under punktet Høringer på LIBE-Udvalgets webside: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=DA&body=LIBE

 

 

VIGTIG MEDDELELSE TIL PERSONER, DER ØNSKER AT DELTAGE

I MØDET

 

Mødet er åbent for offentligheden. Deltagere, der ikke er i besiddelse af et adgangskort til Europa-Parlamentet, må af sikkerhedsmæssige årsager skaffe sig et sådant på forhånd. Personer, der ønsker et adgangskort, bør kontakte sekretariatet ip-libe@europarl.europa.eu inden den 20. september 2010 kl. 12.00. Det er vigtigt at opgive fulde navn, adresse og fødselsdato. Uden disse oplysninger vil Sikkerhedstjenesten ikke kunne udstede adgangskort.

 

 

 

Seminarsekretariat

Telefon

Adresse

E-mail

Anze ERBEZNIK

Administrator

+32.2.28 32811

Europa-Parlamentet

Rue Wiertz 60

RMD 04J020

B-1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.europa.eu

Michela LUCCHINI

Assistent

+32.2.28 34090

Europa-Parlamentet

Rue Wiertz 60

RMD 04J049

B-1047 Bruxelles

Anny BHAN

Assistent

+32.2.28 43705

Europa-Parlamentet

Rue Wiertz 60

RMD 04J008

B-1047 Bruxelles

 

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik