PDF 869kWORD 76k

 

<Commission>{LIBE}Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas</Commission>

LIBE/7/03713

<TitreType>KLAUSYMAS</TitreType>

 

Kova su seksualine prievarta prieš vaikus,

jų seksualiniu išnaudojimu

ir vaikų pornografija

 

2010 m. rugsėjo 28 d., antradienis, 15.00–18.30 val.

2010 m. rugsėjo 29 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: PHS 1 A 002

 


 

ĮVADAS

 

 

Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas organizuoja viešą klausymą tema „Kova su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija“.

Klausymas surengtas remiantis nauju teisėkūros pasiūlymu (šiuo metu dėl jo diskutuojama Europos Parlamente) dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija (COM (2010)0094).

Klausymo tikslas suteikti kitoms ES institucijoms, organams ir agentūroms, tarptautinėms organizacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir ekspertams galimybę viešai pasisakyti dėl minėtojo pasiūlymo dėl teisės akto ir pateikti savo nuomonę Europos Parlamento nariams.

Klausymo metu turi būti suteikta svarbi informacija baudžiamosios teisės sąvokų, sankcijų, jurisdikcijos, tinklalapių blokavimo, lytinės pilnametystės amžiaus temomis ir kitais susijusiais klausimais.


Darbo tvarka

2010 m. rugsėjo 28 d.

 

15.00–15.20 val.              Pradžia ir įžanginis žodis.

 

15.00–15.10 val.              Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komiteto pranešėjos Robertos ANGELILLI klausymo atidarymas ir įžanginis žodis.

15.10–15.15 val.              Petra KAMMEREVERT, Kultūros ir švietimo komiteto (CULT) nuomonės referentė.

15.15–15.20 val.              Marina YANNAKOUDAKIS, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto (FEMM) nuomonės referentė.

 

15.2016.30 val.              I POSĖDIS. ES INSTITUCIJOS IR ORGANAI.

 

15.20–15.30 val.              Maria ÅSENIUS, Komijos narės Cecilios Malmström kabineto vadovė, Europos Komisija.

15.30–15.40 val.              Europos Sąjungos Taryba.

15.40–15.50 val.              Madi SHARMA, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narė.

15.50–16.00 val.              Morten KJAERUM, Europos pagrindinių teisių agentūros direktorius.

16.00–16.10 val.              Giovanni BUTTARELLI, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.

16.10–16.30 val.              Europos Parlamento narių klausimams ir atsakymams skirtas laikas.

 


16.30–17.20 val.              II POSĖDIS. KRIMINALINĖS TEISĖS INSTITUCIJŲ POŽIŪRIS IR PATIRTIS.

 

16.30–16.40 val.              Ola LAURELL, nacionalinė Švedijos narė Eurojuste, kontaktinis asmuo Eurojuste vaikų apsaugos klausimais.

16.40–16.50 val.              Troels OERTING, Europolo direktoriaus pavaduotojas.

16.50–17.20 val.              Europos Parlamento narių klausimams ir atsakymams skirtas laikas.

 

17.2018.20 val.              III POSĖDIS. TARPTAUTINĖS PERSPEKTYVOS.

 

17.20–17.30 val.              Najat M’jid MAALLA, Jungtinių Tautų specialioji pranešėja vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos tema (dar nepatvirtinta).

17.30–17.40 val.              Regina JENSDOTTIR, Europos Taryba, Vaikų teisių politikos skyriaus vadovė.

17.40–17.50 val.               Gordon ALEXANDER, Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) „Innocenti“ tyrimų centro vadovas (dar nepatvirtinta).

17.50–18.00 val.               Mary BANOTTI, Tarptautinis dingusių ir išnaudojamų vaikų centras.

18.00–18.20 val.              Europos Parlamento narių klausimams ir atsakymams skirtas laikas.

 

18.20–18.30 val.              Baigiamosios pranešėjos pastabos.

 


2010 m. rugsėjo 29 d. Klausymo pratęsimas.

 

9.00–9.10 val.              Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) pranešėjos Robertos ANGELILLI įžanginės pastabos.

 

9.10–10.40 val.              I POSĖDIS. NACIONALINĖS PERSPEKTYVOS IR GERIAUSIOJI PATIRTIS.

 

9.10–9.20 val.              Björn-Erik LUDVIGSEN, Interpolas.

9.20–9.30 val.              Domenico VULPIANI, Italijos Vidaus reikalų ministerija, Visuomenės saugumo departamento, atsakingo už informacinių technologijų saugumą ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugą.

9.30–9.40 val.              Sigrid VALENTIN, Vokietijos federalinė kriminalinės policijos tarnyba (BKA) (dar nepatvirtinta).

9.40–9.50 val.              Gabrielle SHAW, Vaiko išnaudojimo ir internetinės apsaugos centro (CEOP) tarptautinių santykių skyriaus vadovė.

9.50–10.00 val.              Julia von WEILER, organizacija „Innocence in danger“.

10.00–10.10 val.              Björn SELLSTRÖM, Švedijos policijos pareigūnas.

10.10–10.40 val.              Europos Parlamento narių klausimams ir atsakymams skirtas laikas.

 


10.40– 12.20 val.              II POSĖDIS. PILIETINĖ VISUOMENĖ.

 

10.40–10.50 val.              Diana SUTTON, Nacionalinės žiauraus elgesio su vaikais prevencijos draugijos (angl. NSPCC, Jungtinė Karalystė) viešųjų reikalų ir  kampanijų skyriaus vadovė.

10.50–11.00 val.              Peter ROBBINS, OBE, QPM, Interneto stebėjimo fondo vadovas.

11.00–11.10 val.              Joe McNAMEE, organizacijos „Europos skaitmeninės teisės“ koordinatorius.

11.10–11.20 val.              John CARR, Europos nevyriausybinių organizacijų vaiko saugumą interneto erdvėje ginantis aljansas (angl. ENACSO).

11.20–11.30 val.              Valerio NERI, Italijos vaikų apsaugos vyriausiasis pareigūnas.

11.30–11.40 val.              Francis G. JACOBS, federacijos „Dingę vaikai Europoje“ pirmininkas. 

11.40–11.50 val.              Marco SCARPATI, Italijos organizacijos, kovojančios su vaikų prostitucija, pornografija ir prekyba, (ECPAT) vadovas.

 

11.50–12.20 val.              Europos Parlamento narių klausimams ir atsakymams skirtas laikas.

 

12.20–12.30 val.                            Baigiamosios pastabos.


I PRIEDAS

 

 

PRAKTINIAI NURODYMAI DĖL DISKUSIJŲ

 

 

              Tam, kad diskusijoje galėtų dalyvauti kuo daugiau parlamento narių, kiekvieno pasisakymo arba klausimo laikas neturėtų viršyti dviejų minučių.

              Dalyvių, prašančių žodžio, prašome apie tai informuoti pirmininką, specialiame lape nurodant savo vardą, pavardę ir atstovaujamą parlamentą. Parlamento nariams žodis bus suteikiamas tokia tvarka, kokia bus gauti jų prašymai, leidžiant kalbėti dviem nacionalinių parlamentų nariams, po jų vienam Europos Parlamento nariui ir t.t.

              Pranešėjai, norintys papildyti savo kalbas, gali tai padaryti raštu ir pateikti dokumentą sekretoriatui (pageidautina anglų ar prancūzų kalbomis) šiuo elektroninio pašto adresu:

ip-libe@europarl.europa.eu). Šie dokumentai bus išplatinti posėdžio metu.

Posėdžio dokumentai palaipsniui paskelbiami Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto tinklalapio klausymų skiltyje: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

 

 

SVARBI INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS DALYVAUTI

POSĖDYJE

 

Šiame posėdyje gali dalyvauti visi norintys asmenys. Dėl priežasčių, susijusių su saugumu, dalyviai, kurie neturi leidimo įeiti į Europos Parlamentą, turėtų jį gauti iš anksto. Asmenys, norintys gauti tokį leidimą, turėtų susisiekti su sekretoriatu (ip-libe@europarl.europa.eu) iki 2010 m. rugsėjo 20 d. 12.00 val. Būtina nurodyti visą savo vardą ir pavardę, adresą ir gimimo datą. Nepateikus šios informacijos Apsaugos tarnyba neišduos leidimo.

 

 

 

Seminarą rengiantis sekretoriatas

Telefonas

Adresas

El. pašto adresas

Anze ERBEZNIK

administratorius

+32.2.28 32811

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J020

B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

Michela LUCCHINI

asistentė

+32.2.28 34090

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J049

B-1047 Brussels

Anny BHAN

asistentė

+32.2.28 43705

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J008

B-1047 Brussels

 

Teisinė informacija - Privatumo politika