Forslag til dagsorden - LIBE_OJ(2015)12-17_1Forslag til dagsorden
LIBE_OJ(2015)12-17_1

LIBE_OJ(2015)12-17_1

 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

 

LIBE(2015)1217_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Ekstraordinært møde

Torsdag den 17. december 2015 kl. 9.30-10.00

Strasbourg

Mødelokale: Winston Churchill (200)

1.  Vedtagelse af dagsorden

2.  Meddelelser fra formanden

BEMÆRK AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET

*** Elektronisk afstemning ***

3.  Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse)

LIBE/8/03708

***I  2012/0011(COD)  COM(2012)0011 – C7-0025/2012

 

Ordfører:

Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

 

Kor.udv.:

LIBE

 

 

 

·  Afstemning om den tekst, der er opnået enighed om under interinstitutionelle forhandlinger

4.  Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger

LIBE/8/05251

***I  2012/0010(COD)  COM(2012)0010 – C7-0024/2012

 

Ordfører:

Marju Lauristin (S&D)

 

Kor.udv.:

LIBE

 

 

 

·  Afstemning om den tekst, der er opnået enighed om under interinstitutionelle forhandlinger

5.  Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre i Letland

LIBE/8/04991

2015/0813(CNS)  13060/2015 – C8-0338/2015

 

Ordfører:

Claude Moraes (S&D)

PR – PE572.888v01-00

Kor.udv.:

LIBE

 

 

Udtalelser:

JURI  – Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

·  Vedtagelse af udkast til betænkning

6.  *** Afstemning afsluttet ***

7.  Diverse sager

8.  Næste møder

·  den 21. december 2015 kl. 15.00-18.30  (Bruxelles)

·  den 22. december 2015 kl. 9.00-12.30  (Bruxelles)