Forslag til dagsorden - LIBE_OJ(2015)12-17_1Forslag til dagsorden
LIBE_OJ(2015)12-17_1

   

  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

   

  LIBE(2015)1217_1

  FORSLAG TIL DAGSORDEN

  Ekstraordinært møde

  Torsdag den 17. december 2015 kl. 9.30-10.00

  Strasbourg

  Mødelokale: Winston Churchill (200)

  1.  Vedtagelse af dagsorden

  2.  Meddelelser fra formanden

  BEMÆRK AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET

  *** Elektronisk afstemning ***

  3.  Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse)

  LIBE/8/03708

  ***I  2012/0011(COD)  COM(2012)0011 – C7-0025/2012

   

  Ordfører:

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

   

  Kor.udv.:

  LIBE

   

   

   

  ·  Afstemning om den tekst, der er opnået enighed om under interinstitutionelle forhandlinger

  4.  Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger

  LIBE/8/05251

  ***I  2012/0010(COD)  COM(2012)0010 – C7-0024/2012

   

  Ordfører:

  Marju Lauristin (S&D)

   

  Kor.udv.:

  LIBE

   

   

   

  ·  Afstemning om den tekst, der er opnået enighed om under interinstitutionelle forhandlinger

  5.  Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre i Letland

  LIBE/8/04991

  2015/0813(CNS)  13060/2015 – C8-0338/2015

   

  Ordfører:

  Claude Moraes (S&D)

  PR – PE572.888v01-00

  Kor.udv.:

  LIBE

   

   

  Udtalelser:

  JURI  – Afgørelse: ingen udtalelse

   

   

  ·  Vedtagelse af udkast til betænkning

  6.  *** Afstemning afsluttet ***

  7.  Diverse sager

  8.  Næste møder

  ·  den 21. december 2015 kl. 15.00-18.30  (Bruxelles)

  ·  den 22. december 2015 kl. 9.00-12.30  (Bruxelles)