Esityslistaluonnos - LIBE_OJ(2015)12-17_1Esityslistaluonnos
LIBE_OJ(2015)12-17_1

   

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

   

  LIBE(2015)1217_1

  ESITYSLISTALUONNOS

  Ylimääräinen kokous

  Torstai 17. joulukuuta 2015 klo 9.30–10.00

  Strasbourg

  Kokoushuone: Winston Churchill (200)

  1.  Esityslistan hyväksyminen

  2.  Puheenjohtajan ilmoitukset

  HUOMATKAA, ETTÄ KAIKKI AJAT OVAT VAIN SUUNTAA ANTAVIA JA VOIVAT MUUTTUA KOKOUKSEN KULUESSA.

  *** Koneäänestys ***

  3.  Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaa liikkuvuus (yleinen tietosuoja-asetus)

  LIBE/8/03708

  ***I  2012/0011(COD)  COM(2012)0011 – C7-0025/2012

   

  Esittelijä:

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

   

  Vastaava:

  LIBE

   

   

   

  ·  Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa sovitusta tekstistä

  4.  Yksilöiden suojelu toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaa liikkuvuus (direktiivi)

  LIBE/8/05251

  ***I  2012/0010(COD)  COM(2012)0010 – C7-0024/2012

   

  Esittelijä:

  Marju Lauristin (S&D)

   

  Vastaava:

  LIBE

   

   

   

  ·  Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa sovitusta tekstistä

  5.  Ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Latvian kanssa

  LIBE/8/04991

  2015/0813(CNS)  13060/2015 – C8-0338/2015

   

  Esittelijä:

  Claude Moraes (S&D)

  PR – PE572.888v01-00

  Vastaava:

  LIBE

   

   

  Lausunto:

  JURI  – Päätös: ei lausuntoa

   

   

  ·  Mietintöluonnoksen hyväksyminen

  6.  *** Äänestys päättyy ***

  7.  Muut asiat

  8.  Seuraavat kokoukset

  ·  21. joulukuuta 2015 klo 15.00–18.30  (Bryssel)

  ·  22. joulukuuta 2015 klo 9.00–12.30  (Bryssel)