Esityslistaluonnos - LIBE_OJ(2015)12-17_1Esityslistaluonnos
LIBE_OJ(2015)12-17_1

LIBE_OJ(2015)12-17_1

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

 

LIBE(2015)1217_1

ESITYSLISTALUONNOS

Ylimääräinen kokous

Torstai 17. joulukuuta 2015 klo 9.30–10.00

Strasbourg

Kokoushuone: Winston Churchill (200)

1.  Esityslistan hyväksyminen

2.  Puheenjohtajan ilmoitukset

HUOMATKAA, ETTÄ KAIKKI AJAT OVAT VAIN SUUNTAA ANTAVIA JA VOIVAT MUUTTUA KOKOUKSEN KULUESSA.

*** Koneäänestys ***

3.  Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaa liikkuvuus (yleinen tietosuoja-asetus)

LIBE/8/03708

***I  2012/0011(COD)  COM(2012)0011 – C7-0025/2012

 

Esittelijä:

Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

 

Vastaava:

LIBE

 

 

 

·  Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa sovitusta tekstistä

4.  Yksilöiden suojelu toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaa liikkuvuus (direktiivi)

LIBE/8/05251

***I  2012/0010(COD)  COM(2012)0010 – C7-0024/2012

 

Esittelijä:

Marju Lauristin (S&D)

 

Vastaava:

LIBE

 

 

 

·  Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa sovitusta tekstistä

5.  Ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Latvian kanssa

LIBE/8/04991

2015/0813(CNS)  13060/2015 – C8-0338/2015

 

Esittelijä:

Claude Moraes (S&D)

PR – PE572.888v01-00

Vastaava:

LIBE

 

 

Lausunto:

JURI  – Päätös: ei lausuntoa

 

 

·  Mietintöluonnoksen hyväksyminen

6.  *** Äänestys päättyy ***

7.  Muut asiat

8.  Seuraavat kokoukset

·  21. joulukuuta 2015 klo 15.00–18.30  (Bryssel)

·  22. joulukuuta 2015 klo 9.00–12.30  (Bryssel)