Proiect de ordine de zi - LIBE_OJ(2015)12-17_1Proiect de ordine de zi
LIBE_OJ(2015)12-17_1

LIBE_OJ(2015)12-17_1

 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

 

LIBE(2015)1217_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Joi, 17 decembrie 2015, 9.30 - 10.00

Strasbourg

Sala: Winston Churchill (200)

1.  Adoptarea ordinii de zi

2.  Comunicări ale președintelui

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ TOATE INTERVALELE ORARE SUNT DOAR CU TITLU ORIENTATIV ȘI POT SUFERI MODIFICĂRI PE PARCURSUL REUNIUNII.

*** Votare electronică ***

3.  Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor)

LIBE/8/03708

***I  2012/0011(COD)  COM(2012)0011 – C7-0025/2012

 

Raportor:

Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

 

Fond:

LIBE

 

 

 

·  Vot asupra textului convenit în cadrul negocierilor interinstituționale

4.  Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date (directivă)

LIBE/8/05251

***I  2012/0010(COD)  COM(2012)0010 – C7-0024/2012

 

Raportoare:

Marju Lauristin (S&D)

 

Fond:

LIBE

 

 

 

·  Vot asupra textului convenit în cadrul negocierilor interinstituționale

5.  Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (DIV) în Letonia

LIBE/8/04991

2015/0813(CNS)  13060/2015 – C8-0338/2015

 

Raportor:

Claude Moraes (S&D)

PR – PE572.888v01-00

Fond:

LIBE

 

 

Avize:

JURI – Decizie: fără aviz

 

 

·  Adoptarea proiectului de raport

6.  *** Sfârșitul votării ***

7.  Chestiuni diverse

8.  Reuniuni următoare

·  21 decembrie 2015, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

·  22 decembrie 2015, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)