Förslag till föredragningslista - LIBE_OJ(2015)12-17_1Förslag till föredragningslista
LIBE_OJ(2015)12-17_1

   

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

   

  LIBE(2015)1217_1

  FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

  Extra sammanträde

  Torsdagen den 17 december 2015 kl. 9.30–10.00

  Strasbourg

  Lokal: Winston Churchill (200)

  1.  Godkännande av föredragningslistan

  2.  Meddelanden från ordföranden

  OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET

  *** Elektronisk omröstning ***

  3.  Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter, och det fria flödet av sådana uppgifter (allmän förordning om uppgiftskydd)

  LIBE/8/03708

  ***I  2012/0011(COD)  COM(2012)0011 – C7-0025/2012

   

  Föredragande:

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

   

  Ansv. utsk.:

  LIBE

   

   

   

  ·  Omröstning om överenskommen text från interinstitutionella förhandlingar

  4.  Skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter (direktiv)

  LIBE/8/05251

  ***I  2012/0010(COD)  COM(2012)0010 – C7-0024/2012

   

  Föredragande:

  Marju Lauristin (S&D)

   

  Ansv. utsk.:

  LIBE

   

   

   

  ·  Omröstning om överenskommen text från interinstitutionella förhandlingar

  5.  Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Lettland

  LIBE/8/04991

  2015/0813(CNS)  13060/2015 – C8-0338/2015

   

  Föredragande:

  Claude Moraes (S&D)

  PR – PE572.888v01-00

  Ansv. utsk.:

  LIBE

   

   

  Rådg. utsk.:

  JURI  – Beslut: inget yttrande

   

   

  ·  Antagande av förslag till betänkande

  6.  *** Omröstningen avslutas ***

  7.  Övriga frågor

  8.  Kommande sammanträde(n)

  ·  21 december 2015 kl. 15.00–18.30  (Bryssel)

  ·  22 december 2015 kl. 9.00–12.30  (Bryssel)