PDF 161kWORD 260k

 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 

LIBE(2019)0710_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Учредително заседание

Сряда, 10 юли 2019 г., 16.00–16.30 ч.

Брюксел

Зала: József Antall (4Q2)

Откриване на заседанието от временното председателство

1. Избор на председател

под председателството на новоизбрания председател

2. Избор на първи заместник-председател

3. Избор на втори заместник-председател

4. Избор на трети заместник-председател

5. Избор на четвърти заместник-председател

6. Съобщения на председателя

7. Следващи заседания

         24 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         25 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 9 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност