PDF 175kWORD 276k

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 

LIBE(2019)0724_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 24. července 2019, 9:15–12:30 a 15:00–16:30

Čtvrtek 25. července 2019, 9:00–12:00

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

(včetně schválení doporučení koordinátorů podle článku 214 jednacího řádu, viz zpráva koordinátorů ze schůze konané dne 11. července 2019)

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE HARMONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.

24. července 2019, 9:15–10:00

3. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Zpravodajka:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG

 

 

 

         projednání návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 27. srpna 2019, 12:00

24. července 2019, 10:00–10:20

4. Rozpočet na rok 2019: převod prostředků č. DEC 15/2019 ve výši 82 milionů EUR z Dublinské rezervy na AMIF

LIBE/9/00704

         prezentace, kterou přednese Beate Gminderová, ředitelka pro migraci a bezpečnostní fondy; finanční zdroje a monitorování, Evropská komise

24. července 2019, 10:20–11:20

5. Legální migrace: kroky v návaznosti na představení výsledků kontroly připravenosti Komise – zaměření na tři směrnice (o slučování rodin, dlouhodobě pobývajících osobách a jednotném povolení)

LIBE/9/00709

         prezentace, kterou přednese Matthias Oel, ředitel pro migraci, mobilitu a inovace, GŘ HOME, Evropská komise

         výměna názorů

24. července 2019, 11:30–12:30

Neveřejná schůze

6. Schůze koordinátorů

24. července 2019, 15:00–16:30

7. Výměna názorů s Julianem Kingem, komisařem pro bezpečnostní unii

LIBE/9/00705

25. července 2019, 9:00–10:30

8. Výměna názorů s Věrou Jourovou, komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů

LIBE/9/00706

25. července 2019, 10:30–11:15

9. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Srovnávací přehled EU o soudnictví 2019
COM(2019)0198

LIBE/9/00711

         vystoupení Komise

25. července 2019, 11:15–12:00

10. Rada Evropské parlamentní kampaně na ukončení zadržování dětí v souvislosti s migrací/PACE

LIBE/9/00707

         prezentace, kterou přednese Pierre-Alain Fridez, hlavní zpravodaj pro parlamentní kampaň a člen Parlamentního shromáždění Rady Evropy

11. Různé

12. Příští schůze

         4. září 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

         5. září 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 23. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí