PDF 173kWORD 276k

 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

 

LIBE(2019)0724_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 24. juli 2019 kl. 9.15-12.30 og 15.00-16.30

Torsdag den 25. juli 2019 kl. 9.00-12.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q2)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

(herunder godkendelse af koordinatorernes henstillinger i henhold til forretningsordenens artikel 214, jf. koordinatorernes notat med tilbagemelding fra mødet den 11. juli 2019)

BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET

Den 24. juli 2019 kl. 9.15-10.00

3. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG

 

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 27. august 2019 kl. 12.00

Den 24. juli 2019 kl. 10.00-10.20

4. Budget 2019: Bevillingsoverførsel DEC 15/2019 af 82 mio. EUR fra Dublin-reserven til fordel for AMIF

LIBE/9/00704

         Redegørelse ved Beate Gminder, direktør for Migrations- og Sikkerhedsfonde, Økonomiske Ressourcer og Overvågning, Kommissionen

Den 24. juli 2019 kl. 10.20-11.20

5. Lovlig migration: opfølgning på præsentationen af resultatet af Kommissionens kvalitetskontrol – fokus på tre direktiver (familiesammenføring, fastboende udlændinge, kombineret tilladelse)

LIBE/9/00709

         Redegørelse ved Matthias Oel, direktør for Migration, Mobilitet og Innovation, GD HOME, Kommissionen

         Drøftelse

Den 24. juli 2019 kl. 11.30-12.30

For lukkede døre

6. Koordinatormøde

Den 24. juli 2019 kl. 15.00-16.30

7. Udveksling af synspunkter med Julian King, kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen

LIBE/9/00705

Den 25. juli 2019 kl. 9.00-10.30

8. Udveksling af synspunkter med Vĕra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

LIBE/9/00706

Den 25. juli 2019 kl. 10.30-11.15

9. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU's resultattavle for retsområdet 2019 (COM(2019)0198)
 

LIBE/9/00711

         Redegørelse ved Kommissionen

Den 25. juli 2019 kl. 11.15-12.00

10. Europarådets parlamentariske kampagne for afskaffelse af tilbageholdelse af migrantbørn/PACE

LIBE/9/00707

         Redegørelse ved Pierre-Alain Fridez, hovedordfører for den parlamentariske kampagne og medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling

11. Diverse sager

12. Næste møder

         den 4. september 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

         den 5. september 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 19. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik