PDF 164kWORD 276k

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

 

LIBE(2019)0724_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 24. heinäkuuta 2019 klo 9.15–12.30 ja 15.00–16.30

Torstai 25. heinäkuuta 2019 klo 9.00–12.00

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (4Q2)

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

(mukaan lukien koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen työjärjestyksen 214 artiklan mukaisesti, ks. koordinaattoreiden palautemuistio 11. heinäkuuta 2019 pidetystä kokouksesta)

HUOMATKAA, ETTÄ KAIKKI AJAT OVAT VAIN SUUNTAA-ANTAVIA JA VOIVAT MUUTTUA KOKOUKSEN KULUESSA.

24. heinäkuuta 2019 klo 9.15–10.00

3. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Valmistelija:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

Vastaava:

 

BUDG

 

 

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 27. elokuuta 2019 klo 12.00

24. heinäkuuta 2019 klo 10.00–10.20

4. Vuoden 2019 talousarvio: Määrärahasiirto DEC 15/2019 - 82 miljoonaa euroa Dublin-varannosta AMIF-rahastoon

LIBE/9/00704

         Euroopan komission maahanmuutto- ja turvallisuusrahastoista sekä rahoitusresursseista ja seurannasta vastaavan johtajan Beate Gminderin alustus

24. heinäkuuta 2019 klo 10.20–11.20

5. Laillinen muuttoliike: komission toimivuustarkastuksen tulosten esittelyn seuranta - painopiste kolmessa direktiivissä (perheenyhdistäminen, pitkään oleskelleet, yhdistelmälupa)

LIBE/9/00709

         Euroopan komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston muuttoliikkeestä, liikkuvuudesta ja innovaatioista vastaavan johtajan Matthias Oelin alustus

         Keskustelu

24. heinäkuuta 2019 klo 11.30–12.30

Suljetuin ovin

6. Koordinaattoreiden kokous

24. heinäkuuta 2019 klo 15.00–16.30

7. Keskustelu turvallisuusunionista vastaavan komission jäsenen Julian Kingin kanssa

LIBE/9/00705

25. heinäkuuta 2019 klo 9.00–10.30

8. Keskustelu oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komission jäsenen Vĕra Jourován kanssa

LIBE/9/00706

25. heinäkuuta 2019 klo 10.30–11.15

9. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: EU:n oikeusalan tulostaulu 2019 (COM(2019)0198)
 

LIBE/9/00711

         Komission puheenvuoro

25. heinäkuuta 2019 klo 11.15–12.00

10. Euroopan neuvoston parlamentaarikkojen toteuttama kampanja maahantulijalasten säilöönoton lopettamiseksi/PACE

LIBE/9/00707

         Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen jäsenen ja parlamentaarikkojen kampanjan yleisesittelijän Pierre-Alain Fridezin alustus

11. Muut asiat

12. Seuraavat kokoukset

         4. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

         5. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 19. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö