PDF 170kWORD 996k

 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

 

LIBE(2019)0724_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 24. srpnja 2019., 9:15 – 12:30 i 15:00 – 16:30

četvrtak 25. srpnja 2019., 9:00 – 12:00

Bruxelles

Dvorana: József Antall (4Q2)

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

(uključujući prihvaćanje preporuka koordinatora u skladu s člankom 214. Poslovnika, vidi povratne informacije koordinatora sa sastanka od 11. srpnja 2019.)

NAPOMINJEMO DA SU SVI TERMINI SAMO OKVIRNI I PODLOŽNI PROMJENAMA TIJEKOM SJEDNICE.

24. srpnja 2019., 9:15 – 10:00

3. Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. - svi dijelovi

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

Nadležni odbor:

 

BUDG

 

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

         Rok za podnošenje amandmana: 27. kolovoza 2019., 12:00

24. srpnja 2019., 10:00 – 10:20

4. Proračun za 2019.: Prijenos odobrenih sredstava br. DEC 15/2019 u iznosu od 82 milijuna eura iz dublinske rezerve za FAMI

LIBE/9/00704

         Izlaganje Beate Gminder, direktorice „Fondova za migracije i sigurnost; financijske resurse i praćenje”, Europska komisija

24. srpnja 2019., 10:20 – 11:20

5. Zakonita migracija: daljnje postupanje nakon predstavljanja rezultata Komisijine provjeri prikladnosti - naglasak na tri direktive (Direktiva o spajanju obitelji, Direktiva o osobama s dugotrajnim boravištem i Direktiva o jedinstvenoj dozvoli za boravak i rad)

LIBE/9/00709

         Izlaganje Matthiasa Oela, direktora za migracije, mobilnost i inovacije, GU HOME, Europska komisija

         Razmjena gledišta

24. srpnja 2019., 11:30 – 12:30

Zatvoreno za javnost

6. Sastanak koordinatora

24. srpnja 2019., 15:00 – 16:30

7. Razmjena gledišta s Julianom Kingom, povjerenikom za sigurnosnu uniju

LIBE/9/00705

25. srpnja 2019., 9:00 – 10:30

8. Razmjena gledišta s Vĕrom Jourovom, povjerenicom za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova

LIBE/9/00706

25. srpnja 2019., 10:30 – 11:15

9. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2019. COM(2019)0198
 

LIBE/9/00711

         Izlaganje Komisije

25. srpnja 2019., 11:15 – 12:00

10. Parlamentarna kampanja Vijeća Europe za zaustavljanje pritvaranja djece migranata/PACE

LIBE/9/00707

         Izlaganje Pierre-Alaina Frideza, glavnog izvjestitelja Parlamentarne kampanje i člana Parlamentarne skupštine Vijeća Europe

11. Razno

12. Sljedeće sjednice

         4. rujna 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

         5. rujna 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 22. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti