PDF 176kWORD 276k

 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

 

LIBE(2019)0724_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 24 ta' Lulju 2019, 9.15 – 12.30 u 15.00 – 16.30

Il-Ħamis 25 ta' Lulju 2019, 9.00 – 12.00

Brussell

Sala: József Antall (4Q2)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

(inkluż l-approvazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Koordinaturi skont l-Artikolu 214, ara n-nota ta' feedback tal-Koordinaturi tal-laqgħa tal-11 ta' Lulju 2019)

IL-ĦINIJIET SKEDATI HUMA INDIKATTIVI BISS U JISTGĦU JINBIDLU MATUL IL-LAQGĦA.

L-24 ta' Lulju 2019, 9.15 – 10.00

3. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja - it-taqsimiet kollha

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

Responsabbli:

 

BUDG

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-27 ta' Awwissu 2019, 12.00

L-24 ta' Lulju 2019, 10.00 – 10.20

4. Baġit 2019: Trasferiment ta' approprjazzjonijiet Nru DEC 15/2019 ta' EUR 82 miljun mir-Riżerva ta' Dublin favur l-AMIF

LIBE/9/00704

         Preżentazzjoni minn Beate Gminder, Direttur għall-"Fondi għall-Migrazzjoni u s-Sigurtà, Riżorsi Finanzjarji u Monitoraġġ", Kummissjoni Ewropea

L-24 ta' Lulju 2019, 10.20 – 11.20

5. Migrazzjoni legali: segwitu għall-preżentazzjoni tal-eżitu tal-Kontroll tal-Idoneità tal-Kummissjoni - enfasi fuq tliet Direttivi (Riunifikazzjoni tal-Familja, Residenti fit-Tul, Permess Uniku)

LIBE/9/00709

         Preżentazzjoni minn Matthias Oel, Direttur għall-Migrazzjoni, il-Mobilità u l-Innovazzjoni, DĠ HOME, Kummissjoni Ewropea

         Skambju ta' fehmiet

L-24 ta' Lulju 2019, 11.30 – 12.30

Bil-magħluq

6. Laqgħa tal-koordinaturi

L-24 ta' Lulju 2019, 15.00 – 16.30

7. Skambju ta' fehmiet ma' Julian King, Kummissarju għall-Unjoni tas-Sigurtà

LIBE/9/00705

Il-25 ta' Lulju 2019, 9.00 – 10.30

8. Skambju ta' fehmiet ma' Vĕra Jourová, Kummissarju għall-Ġustizzja, il-Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

LIBE/9/00706

Il-25 ta' Lulju 2019, 10.30 – 11.15

9. Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: It-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE għall-2019
COM(2019)0198

LIBE/9/00711

         Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

Il-25 ta' Lulju 2019, 11.15 – 12.00

10. Kampanja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa biex Tintemm id-Detenzjoni tat-Tfal fl-Ambitu tal-Immigrazzjoni/APKE

LIBE/9/00707

         Preżentazzjoni minn Pierre-Alain Fridez, Rapporteur Ġenerali dwar il-Kampanja Parlamentari u Membru tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa

11. Kwistjonijiet varji

12. Laqgħat li jmiss

         l-4 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

         il-5 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Lulju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza