PDF 171kWORD 275k

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 

LIBE(2019)0724_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 24 juli 2019, 9.15 - 12.30 uur en 15.00 - 16.30 uur

Donderdag 25 juli 2019, 9.00 - 12.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

(met inbegrip van goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 214, zie de feedbacknota van de coördinatoren van de vergadering van 11 juli 2019)

ER ZIJ OP GEWEZEN DAT ALLE TIJDSBLOKKEN INDICATIEF ZIJN EN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING KUNNEN VERANDEREN.

24 juli 2019, 9.15 - 10.00 uur

3. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 27 augustus 2019, 12.00 uur

24 juli 2019, 10.00 - 10.20 uur

4. Begroting 2019: Kredietoverschrijving nr. DEC 15/2019 van 82 miljoen EUR van de Dublinreserve naar het AMIF

LIBE/9/00704

         Presentatie door Beate Gminder, directeur Migratie en Veiligheidsfondsen; Financiële Middelen en Monitoring, DG HOME, Europese Commissie

24 juli 2019, 10.20 - 11.20 uur

5. Legale migratie: follow-up van de presentatie van de resultaten van de geschiktheidscontrole van de Commissie - nadruk op drie richtlijnen (gezinshereniging, langdurig ingezetenen, gecombineerde vergunning)

LIBE/9/00709

         Presentatie door Matthias Oel, directeur Migratie, Mobiliteit en Innovatie, DG HOME, Europese Commissie.

         Gedachtewisseling

24 juli 2019, 11.30 - 12.30 uur

Met gesloten deuren

6. Coördinatorenvergadering

24 juli 2019, 15.00 - 16.30 uur

7. Gedachtewisseling met Julian King, commissaris voor de Veiligheidsunie

LIBE/9/00705

25 juli 2019, 9.00 - 10.30 uur

8. Gedachtewisseling met Vĕra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid

LIBE/9/00706

25 juli 2019, 10.30 - 11.15 uur

9. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Het EU-scorebord voor justitie 2019 (COM(2019)0198)
 

LIBE/9/00711

         Uiteenzetting door de Commissie

25 juli 2019, 11.15 - 12.00 uur

10. Parlementaire campagne van de Raad van Europa om detentie van kinderen bij immigratie een halt toe te roepen (PACE)

LIBE/9/00707

         Presentatie door Pierre-Alain Fridez, algemeen rapporteur van de parlementaire campagne en lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

11. Rondvraag

12. Volgende vergaderingen

         4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

         5 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 22 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid