PDF 189kWORD 1170k

 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

 

LIBE(2019)1202_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 2. decembra 2019, od 15.00 do 18.30

v torek, 3. decembra 2019, od 9.00 do 12.00 in od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (1A002)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.

2. december 2019 od 15.00 do 15.30

3. Poročilo s konference „Od Tamperja 20 do Tamperja 2.0“, ki je potekala 24. in 25. oktobra 2019 v Helsinkih

LIBE/9/01927

         Predstavitev Marie De Somer, vodje programa za migracije in raznolikost pri Evropskem političnem centru (EPC)

         Predstavitev Philipa De Bruyckerja, profesorja na Svobodni univerzi v Bruslju (Université Libre de Bruxelles) in koordinatorja mreže Odysseus

2. december 2019 od 15.30 do 16.15

4. Notranje zaveze EU glede na svetovni forum o beguncih

LIBE/9/01931

         Predstavitev Komisije

2. december 2019 od 16.15 do 17.25

5. Izmenjava mnenj z generalnim direktorjem Mednarodne organizacije za migracije Antóniem Vittorinom

LIBE/9/01928

         Izmenjava mnenj

2. december 2019 od 17.25 do 17.30

*** Elektronsko glasovanje ***

6. Sporazum med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Poročevalka:

 

Roberta Metsola (PPE)

PR – PE641.450v02-00

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

         Sprejetje osnutka priporočila (postopek odobritve)

7. Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Poročevalka:

 

Roberta Metsola (PPE)

PR – PE641.447v01-00

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

         Sprejetje osnutka priporočila (postopek odobritve)

*** Konec elektronskega glasovanja ***

2. december 2019 od 17.30 do 18.30

Skupna razprava z Odborom za pravice žensk in enakost spolov

8. Ratifikacija Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima

LIBE/9/01930

         Predstavitev Satu Sistonen, namestnice direktorja in pravne zastopnice na finskem ministrstvu za zunanje zadeve, v imenu finskega predsedstva Sveta Evropske unije

         Predstavitev nizozemskega nadomestnega člana Martina Kuijerja o Evropski komisiji za demokracijo skozi pravo (Beneški komisiji) Sveta Evrope

         Predstavitev Irene Rosales, referentke za politiko in kampanje Evropskega ženskega lobija (European Women's Lobby)

         Predstavitev Arbe Kokalari in Sylwie Spure, soporočevalk Evropskega parlamenta o pristopu EU k Istanbulski konvenciji

3. december 2019 od 9.00 do 9.45

Skupna razprava

9. Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

LIBE/9/00836

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.082v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 18.00

10. Razrešnica 2018: Evropski azilni podporni urad (podporni urad EASO)

LIBE/9/00785

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.080v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 18.00

11. Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov

LIBE/9/00880

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.078v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 18.00

12. Razrešnica 2018: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

LIBE/9/00865

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.083v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 18.00

13. Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
 

LIBE/9/00783

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.084v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 18.00

14. Razrešnica 2018: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

LIBE/9/00852

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.085v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 18.00

15. Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (EUROPOL)

LIBE/9/00823

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.086v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 18.00

16. Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

LIBE/9/00862

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.087v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 18.00

17. Razrešnica 2018: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX)

LIBE/9/00834

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.088v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 18.00

18. Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropska komisija

LIBE/9/01036

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.089v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 18.00

19. Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2018: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor

LIBE/9/00813

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.090v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 18.00

3. december 2019 od 9.45 do 10.45

20. Trenutno stanje izvajanja sistema vstopa/izstopa (SVI) in Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)

LIBE/9/01932

         Predstavitev Komisije

         Predstavitev poročil o napredku, ki jo pripravi Krum Garkov, izvršni direktor agencije eu-LISA

         Predstavitev poročil o napredku, ki jo pripravi Luis de Eusebio Ramos, namestnik direktorja za zmogljivosti pri Europolu

         Predstavitev poročil o napredku, ki jo pripravi Fabrice Leggeri, izvršni direktor Evropske agencije za mejno in obalno stražo

3. december 2019 od 10.45 do 11.45

21. Izvajanje nove uredbe o evropski mejni in obalni straži

LIBE/9/01933

         Predstavitev Fabrica Leggerija, izvršnega direktorja Evropske agencije za mejno in obalno stražo

3. december 2019 od 11.45 do 12.00

22. Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti

LIBE/9/01280

***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 – C8-0182/2018

 

Poročevalec:

 

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

3. december 2019 od 15.00 do 18.30

Predstavitev

23. Na poti k skupni strategiji EU za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu – krepitev instrumentov in povečanje sodelovanja med ustreznimi akterji

LIBE/9/01904

(glej ločeni osnutek programa)

24. Razno

25. Naslednji seji

         9. december 2019 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         16. december 2019 od 19.30 do 22.30 (Strasbourg)

Zadnja posodobitev: 29. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov