PDF 182kWORD 287k

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 

LIBE(2019)1209_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 9. prosince 2019, 15:00–18:00

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

UPOZORŇUJEME, ŽE HARMONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.

9. prosince 2019, 15:00–15:45

3. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB)

LIBE/9/01934

         představení úkolů a činnosti – předsedkyně EDPB Andrea Jelinek

9. prosince 2019, 15:45–16:30

Společná rozprava

4. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) 2018/xxx [nařízení o ECRIS-TCN]

COM(2019)0003

5. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely systému ETIAS a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (EU) 2017/2226 a nařízení (EU) 2018/1861

COM(2019)0004

vystoupení Komise
prezentace analytické zprávy Komise o návrzích následných změn systému ETIAS
prezentace studie posouzení dopadů zadané EP o návrzích následných změn systému ETIAS

9. prosince 2019, 16:30–17:50

6. Strukturovaný dialog s Ylvou Johanssonovou, komisařkou pro vnitřní věci

LIBE/9/01948

         výměna názorů

9. prosince 2019, 17:50–18:00

*** Elektronické hlasování ***

7. Uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Islandskou republikou a Norským královstvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva

LIBE/9/00409

*** 2018/0419(NLE) 15791/2018 – C9-0155/2019

 

Zpravodajka:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.884v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

 

         přijetí pozměňovacích návrhů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. listopadu 2019, 12:00

8. Evropská pohraniční a pobřežní stráž: systém falešných a pravých dokladů online (FADO) a zrušení společné akce Rady 98/700/SVV

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

 

Zpravodajka:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

BUDG –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

JURI (AL)

 

 

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

9. Statistiky Společenství o migraci a mezinárodní ochraně

LIBE/9/01280

***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 – C8-0182/2018

 

Zpravodaj:

 

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

*** Konec elektronického hlasování ***

10. Různé

11. Příští schůze

         16. prosince 2019, 19:30–22:30 (Štrasburk)

9. prosince 2019, 18:00–19:00

12. Schůze koordinátorů (neveřejná)

Poslední aktualizace: 5. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí