PDF 177kWORD 286k

 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

 

LIBE(2019)1209_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 9. prosinca 2019., 15:00 – 18:00

Bruxelles

Dvorana: József Antall (4Q2)

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

NAPOMINJEMO DA SU SVI TERMINI SAMO OKVIRNI I PODLOŽNI PROMJENAMA TIJEKOM SJEDNICE.

9. prosinca 2019., 15:00 – 15:45

3. Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB)

LIBE/9/01934

         Izlaganje Andree Jelinek, predsjednice Europskog odbora za zaštitu podataka, o zadaćama i aktivnostima

9. prosinca 2019., 15:45 – 16:30

Zajednička rasprava

4. Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1862 i Uredbe (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

COM(2019)0003

5. Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe ETIAS-a i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EU) 2017/2226 i Uredbe (EU) 2018/1861

COM(2019)0004

• Izlaganje Komisije
• Izlaganje Komisije o analitičkoj obavijesti o prijedlozima naknadnih izmjena ETIAS-a
• Prezentacija ciljane studije procjene utjecaja EP-a na prijedloge naknadnih izmjena ETIAS-a

9. prosinca 2019., 16:30 – 17:50

6. Strukturirani dijalog s Ylvom Johansson, povjerenicom za unutarnje poslove

LIBE/9/01948

         Razmjena gledišta

9. prosinca 2019., 17:50 – 18:00

*** Elektroničko glasovanje ***

7. Sklapanje Protokola između Europske unije, Republike Islanda i Kraljevine Norveške uz Sporazum između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona

LIBE/9/00409

*** 2018/0419(NLE) 15791/2018 – C9-0155/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.884v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

 

         Usvajanje amandmana

         Rok za podnošenje amandmana: 22. studenoga 2019., 12:00

8. Europska granična i obalna straža: sustav internetske baze za krivotvorene i vjerodostojne isprave (FADO) i stavljanje izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

BUDG –

Odluka: nema mišljenja

 

 

JURI (AL)

 

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

9. Statistike Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti

LIBE/9/01280

***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 – C8-0182/2018

 

Izvjestitelj:

 

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

10. Razno

11. Sljedeće sjednice

         16. prosinca 2019., 19:30 – 22:30 (Strasbourg)

9. prosinca 2019., 18:00 – 19:00

12. Sastanak koordinatora (zatvoreno za javnost)

Posljednje ažuriranje: 5. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti