PDF 179kWORD 286k

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

 

LIBE(2019)1209_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. gruodžio 9 d., pirmadienis, 15.00–18.00 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

PRAŠOM ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI, KAD NURODYTAS LAIKAS YRA TIK ORIENTACINIO POBŪDŽIO IR POSĖDŽIO METU GALI BŪTI KEIČIAMAS

2019 m. gruodžio 9 d. 15.00–15.45 val.

3. Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV)

LIBE/9/01934

         Europos duomenų apsaugos valdybos pirmininkės Andreos Jelinek pranešimas apie užduotis ir veiklą

2019 m. gruodžio 9 d. 15.45–16.30 val.

Bendros diskusijos

4. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos prieigos prie kitų ES informacinių sistemų sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1862 ir Reglamentas (ES) Nr. xxxx/xxx [ECRIS-TCN]

COM(2019)0003

5. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos prieigos prie kitų ES informacinių sistemų ETIAS naudojimo tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1240, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (ES) 2017/2226 ir Reglamentas (ES) 2018/1861

COM(2019)0004

• Komisijos pranešimas
Komisija pristato analitinį pranešimą dėl pasiūlymų, susijusių su atitinkamais ETIAS pakeitimais
Tikslinio EP poveikio vertinimo tyrimo dėl pasiūlymų, susijusių su atitinkamais ETIAS pakeitimais, pristatymas

2019 m. gruodžio 9 d. 16.30–17.50 val.

6. Struktūrinis dialogas su už vidaus reikalus atsakinga Komisijos nare Ylva Johansson

LIBE/9/01948

         Keitimasis nuomonėmis

2019 m. gruodžio 9 d. 17.50–18.00 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

7. Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymas

LIBE/9/00409

*** 2018/0419(NLE) 15791/2018 – C9-0155/2019

 

Pranešėja:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.884v01-00

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

 

         Pakeitimų priėmimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 22 d. 12.00 val.

8. Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos: Klastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) sistema ir Tarybos bendrųjų veiksmų Nr. 98/700/TVR panaikinimas

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

 

Pranešėja:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

JURI (AL)

 

 

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

9. Bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika

LIBE/9/01280

***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 – C8-0182/2018

 

Pranešėjas:

 

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

10. Kiti klausimai

11. Kiti posėdžiai

         2019 m. gruodžio 16 d. 19.30–22.30 val. (Strasbūras)

2019 m. gruodžio 9 d. 18.00–19.00 val.

12. Koordinatorių posėdis (uždaras)

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 4 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika