PDF 182kWORD 286k

 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

 

LIBE(2019)1209_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 9 ta' Diċembru 2019, 15.00 – 18.00

Brussell

Sala: József Antall (4Q2)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

IL-ĦINIJIET SKEDATI HUMA INDIKATTIVI BISS U JISTGĦU JINBIDLU MATUL IL-LAQGĦA

Id-9 ta' Diċembru 2019, 15.00 – 15.45

3. Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB)

LIBE/9/01934

         Preżentazzjoni tal-kompiti u tal-attivitajiet minn Andrea Jelinek, President tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Id-9 ta' Diċembru 2019, 15.45 – 16.30

Diskussjoni konġunta

4. Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-aċċess ta' sistemi ta' informazzjoni tal-UE oħrajn u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1862 u r-Regolament (UE) ssss/xxx [ECRIS-TCN]

COM(2019)0003

5. Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-aċċess ta' sistemi ta' informazzjoni tal-UE oħrajn għall-finijiet tal-ETIAS u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1240, ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, ir-Regolament (UE) 2017/2226 u r-Regolament (UE) 2018/1861

COM(2019)0004

• Preżentazzjoni mill-Kummissjoni
• Preżentazzjoni mill-Kummissjoni tan-Nota Analitika dwar il-Proposti għal Emendi Konsegwenzjali għall-ETIAS
• Preżentazzjoni tal-istudju mmirat tal-PE rigward valutazzjoni tal-impatt dwar il-Proposti għal Emendi Konsegwenzjali għall-ETIAS

Id-9 ta' Diċembru 2019, 16.30 – 17.50

6. Djalogu strutturat ma' Ylva Johansson, Kummissarju għall-Affarijiet Interni

LIBE/9/01948

         Skambju ta' fehmiet

Id-9 ta' Diċembru 2019, 17.50 – 18.00

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

7. Konklużjoni ta' Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, ir-Repubblika tal-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja, għal mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja li jikkonċerna l-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli biex jeżamina talba għall-ażil ippreżentata fi Stat Membru jew fl-Iżlanda jew in-Norveġja, għall-aċċess għall-Eurodac għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi

LIBE/9/00409

*** 2018/0419(NLE) 15791/2018 – C9-0155/2019

 

Rapporteur:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.884v01-00

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

 

         Adozzjoni tal-emendi

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-22 ta' Novembru 2019, 12.00

8. Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta: sistema ta' dokumenti foloz u awtentiċi online (FADO) u tħassir tal-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill Nru 98/700/ĠAI

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

 

BUDG –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

JURI (AL)

 

 

 

         Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali

9. L-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali

LIBE/9/01280

***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 – C8-0182/2018

 

Rapporteur:

 

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

 

         Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

10. Kwistjonijiet varji

11. Laqgħat li jmiss

         is-16 ta' Diċembru 2019, 19.30 – 22.30 (Strasburgu)

Id-9 ta' Diċembru 2019, 18.00 – 19.00

12. Laqgħa tal-Koordinaturi (bil-magħluq)

Aġġornata l-aħħar: 3 ta' Diċembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza