PDF 183kWORD 286k

 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 

LIBE(2019)1209_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 9 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.00

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

UWAGA! PODANE GODZINY MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRAKCIE POSIEDZENIA.

9 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 15.45

3. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD)

LIBE/9/01934

         Przedstawienie zadań i działalności przez Andreę Jelinek, przewodniczącą Europejskiej Rady Ochrony Danych

9 grudnia 2019 r., w godz. 15.45 – 16.30

Wspólna debata

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1862 i rozporządzenie (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

COM(2019)0003

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów ETIAS oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1240, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (UE) 2017/2226 i rozporządzenie (UE) 2018/1861

COM(2019)0004

• Wystąpienie Komisji
• Przedstawienie przez Komisję noty analitycznej na temat wniosków w sprawie zmian w ETIAS
• Przedstawienie przeprowadzonej przez PE ukierunkowanej oceny skutków wniosków w sprawie zmian w ETIAS

9 grudnia 2019 r., w godz. 16.30 – 17.50

6. Zorganizowany dialog z komisarz ds. wewnętrznych Ylvą Johansson

LIBE/9/01948

         Wymiana poglądów

9 grudnia 2019 r., w godz. 17.50 – 18.00

*** Głosowanie elektroniczne ***

7. Zawarcie Protokołu między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego

LIBE/9/00409

*** 2018/0419(NLE) 15791/2018 – C9-0155/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.884v01-00

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

 

         Przyjęcie poprawek

         Termin składania poprawek: 22 listopada 2019 r., godz. 12.00

8. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna: system FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) oraz uchylenie wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG –

Decyzja: brak opinii

 

 

JURI (AL)

 

 

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych

9. Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej

LIBE/9/01280

***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 – C8-0182/2018

 

Sprawozdawca:

 

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

         16 grudnia 2019 r., w godz. 19.30 – 22.30 (Strasburg)

9 grudnia 2019 r., w godz. 18.00 – 19.00

12. Posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych)

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności