PDF 190kWORD 339k

 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

 

LIBE(2020)0113_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 13. januar 2020 kl. 19.00-20.00

Strasbourg

Mødelokale: Winston Churchill (200)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET.

Den 13. januar 2020 kl. 19.00-19.20

3. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA

LIBE/9/01249

***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 – C8-0185/2018

 

Ordfører:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

Den 13. januar 2020 kl. 19.20-20.00

*** Elektronisk afstemning ***

4. Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2018: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol

LIBE/9/00813

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.090v01-00
AM – PE644.917v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

5. Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

LIBE/9/00823

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.086v01-00
AM – PE644.912v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

6. Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL)

LIBE/9/00836

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.082v01-00
AM – PE644.902v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

7. Decharge 2018: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)

LIBE/9/00852

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.085v01-00
AM – PE644.911v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

8. Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
 

LIBE/9/00783

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.084v01-00
AM – PE644.910v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

9. Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

LIBE/9/00880

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.078v01-00
AM – PE644.908v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

10. Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

LIBE/9/00862

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.087v01-00
AM – PE644.913v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

11. Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

LIBE/9/00834

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.088v01-00
AM – PE644.914v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

12. Decharge 2018: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

LIBE/9/00785

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.080v01-00
AM – PE644.906v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

13. Decharge 2018: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

LIBE/9/00865

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.083v01-00
AM – PE644.909v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

14. Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

LIBE/9/01036

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.089v01-00
AM – PE644.915v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

15. Indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongeriges og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

LIBE/9/00400

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Formand:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Kor.udv.:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

16. Diverse sager

17. Næste møder

         den 20. januar 2020 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 21. januar 2020 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 11. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik